Inget entrékort behövs till bankett

Förtydligande; I bekräftelsen du fått tillsammans med entrékort har det dessvärre smugit sig in ett tryckfel vilket kan skapa förvirring. 

Vi beklagar detta.

Det sänds alltså INTE ut några entrékort för gäster till banketten. 

Din bankettbetalning och eventuellt medföljande gästs bankettbetalning gäller för deltagande i banketten.

pu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>